Welcome To Rangae District" ยินดีต้อนรับเข้าสู่อำเภอระแงะ

สวนวัชระอุทยาน

สวนวัชระอุทยาน

วัชระอุทยาน อยู่ริมถนนนราธิวาส-ระแงะ อยู่ระหว่างโรงเรียนระแงะกับโรงเรียนตันหยงมัส ห่างจากตัวจังหวัด 19 กม. มีเนื้อที่ 14 ไร่ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวอำเภอระแงะ